עו”ד”רו”ח”וא”ל”ת (דקדנס כה כך ככה)

where you lie – where you bow – where you kneel – where you stand
הגשמת האגמים והאשמת הגשמים – כנרת הפכה אקווריום

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s