כשאין מחילה יש מחילה
אופליה בבריכת הדמעות או גם חתול צ’שייר שונא מים

Homage to Surikate קרעים בהתרחבות רקעים או בין האדם למקום

Stained narkissos סמל סטטוס קוו

רורשאך חתוף לתינוק חטוף ז”ל

goodnews cop

goodnews copy

goodnews cop

goodnews cop

יעקב קרויצפלד

eye___no_makeup__by2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s