מתרוצץ עם רופאיו – מתלוצץ עם רפאיו – ב-דממה יצביעו ענקיי רגליים. טכס לי עצה. קבורת האלביתי.

Pieter_Bruegel_the_Elder_-_Hunters_in_the_Snow_(Winter)_-_Google_Art_ProjecWEBt

Gustave_Courbet_-_Bonjour_Monsieur_Courbet_-_Musée_Fabre

ARABE CANTOS SWEEMETA

בעל המאה ער בלילה

פרו ורבו Full House

One thought on “absent progressive – Soul eater Defibrillation משיכת קולמוס, משיח בן דוד ומשיחת מכחול. ה מוח ה הנה חתימה. כאן כאן כאן עוד אחת כאן וכאן. אחת ולתמיד Bene vixit qui bene latuit כל המוסיף – גורע. וכל הגורע – מוסיף.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s